ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA D'ETNOGRAFIA I FOLKCLORE

A.E.E.F.

 

SECCIÓ DE TIR AMB ARC

 

 

 

EL PRIMER CLUB DE TIR AMB ARC D'ESPANYA

 

 

LOCAL SOCIAL: C/ Aviñó 19 pral.

 

 

HORARI: Tardes de 19h 30' a  21h

 

 

TELÈFON: 933022730

 

 

CURSETS/ CURSILLOS